Teräksen matka

Taonta - metalli muuttaa muotoaan

Taonnassa kappaleen syyrakenne muovautuu kappaleen rakenteen mukaiseksi, jolloin takeella on hyvä lujuus ja sitkeys.

Koska tae muovataan lopulliseen muotoonsa pienellä materiaalihäviöllä koneistukseen verrattuna, voidaan arvokas raaka-aine hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Taonta valmistusmenetelmänä tuo siis materiaalisäästöä, parantaa tuotteen mekaanisia ominaisuuksia ja lyhentää monimutkaisten komponenttien valmistusaikaa.  

Videolla terästä taotaan vastaiskuvasaroilla Memar Oy:n Pirkkalan takomolla.

Lämpökäsittely

Lämpökäsittelyillä voidaan vaikuttaa kappaleen vaadittaviin materiaaliominaisuuksiin kuten kovuuteen, lujuuteen, sitkeyteen ja kulutuskestävyyteen.

Induktiokuumennus ja vaakataonta

Induktiokuumennus menetelmänä tuottaa nopeasti intensiivistä, keskitettyä ja hallittavissa olevaa lämpöä. Menetelmä on nopea, toistettavissa oleva ja se on helppo yhdistää muuhun tuotantoprosessiin.

Vaakataonta puolestaan mahdollistaa monimutkaiset  muodot pitkillekin kappaleille.

Koneistus

Koneistuksessa kappaleesta poistetaan materiaalia sorvaamalla tai jyrsimällä halutun muodon saavuttamiseksi.

Valmistamissamme tuotteissa yhdistyvätkin usein sekä perinteinen konepajateollisuusosaaminen ja nykyteknologia asiakkaalle parhaalla mahdollisella tavalla.

Videolla CNC-koneistusta Memar Oy:n Seinäjoen toimipisteellä.

Sorvaus ja kierteen mankelointi

Kun kierteeltä vaaditaan erityistä lujuutta, on mankelointi eli kierteen valssaus hyvä vaihtoehto. Mankeloinnissa  kierre säilyttää optimaalisen lujuuden, koska kappaleen voimalinjat eivät rikkoudu. Koneistettuihin kierteisiin verrattuna mankeloiduilla kierteillä on myös pienempi kiinnileikkautumisriski.

Tarkkuus, pinnan laatu ja kustannustehokkuus sekä mekaaniset ominaisuudet ovatkin mankeloidun kierteen etuja.

Tarkastukset

Koko valmistusketjumme on täysin jäljitettävä ja hallittu ISO 9001 laatujärjestelmän mukaisesti.

Videolla nähdään tarkastusta 3D-mittalaitteella.

Memar Oy kumppanina

Kuinka monipuoliset tuotantovaihtoehtomme voivat tehostaa sinun yrityksesi liiketoimintaa?